Általános Szerződési Feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF”) Kovács Gábor Péter egyéni vállalkozó (a továbbiakban: „Szolgáltató”) által a www.creativespot.hu weboldalon keresztül nyújtott szolgáltatások (a továbbiakban: „Szolgáltatás”) igénybevételének feltételeit szabályozza.

1) A Szolgáltatás nyújtója:

Név: Kovács Gábor Péter egyéni vállalkozó
Székhely: 1113 Budapest, Bartók Béla út 79.
Adószám: 69975626-1-41
Email cím: hello@creativespot.hu

2) A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató a www.creativespot.hu weboldalon keresztül különböző marketing ismereteket, oktatóvideókat és egyéb tananyagokat oszt meg a Szolgáltatás előfizetőivel (a továbbiakban: „Előfizető”). A Szolgáltatás célja, hogy az Előfizetőket megismertesse az online marketing legfrissebb trendjeivel és módszereivel, amelyek segítségével növelhetik bevételeiket és hatékonyságukat saját tevékenységeik során.

3) A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az Előfizető megbízza a Szolgáltatót, hogy készítsen és bocsásson rendelkezésre online marketing tananyagokat a Szolgáltatáson keresztül. A szerződés tárgyát képezik mind a jelenleg elérhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), mind a Szolgáltató által később készített és közzétett anyagok. Ezen kívül a Szolgáltató külön ajánlatokat tehet közzé a weboldalon, amelyek egyéb marketing szolgáltatásokat (pl. személyes képzések, tanácsadás) tartalmaznak. Az ilyen ajánlatokra vonatkozó szerződés a weboldalon történő megrendeléssel jön létre.

4) A szerződés létrejötte

Jelen szerződés az Előfizető és a Szolgáltató között az Előfizető által a www.creativespot.hu weboldalon található jelentkezési lap kitöltésével és a „Megrendelem” gomb megnyomásával jön létre. Az Előfizető kijelenti, hogy cselekvőképessége és szerződéskötési képessége nincs korlátozva, és hogy az általa megadott adatok valósak és hiánytalanok.

5) Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a regisztrációkat indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációkat elektronikus úton igazolja vissza.

6) Az előfizetési díj és az ingyenes próbaidőszak

A Szolgáltatásért havi vagy éves díjat kell fizetni, amelynek mértéke mindig a megrendelő oldalon található. Bizonyos ajánlatok keretében a Szolgáltató 7 napos ingyenes próbaidőszakot biztosít. Az előfizetési díj a szerződéses szolgáltatás teljes ellenértékét tartalmazza.

7) A díj fizetése

A regisztráció során az Előfizetőnek érvényes bankkártyaadatokat kell megadnia. A Szolgáltató a megadott bankkártyáról vonja le az előfizetési díjat a próbaidőszak lejárta után, illetve minden további hónap vagy év elején, a választott előfizetési periódusnak megfelelően. Az előfizetés bármikor lemondható a hello@creativespot.hu email címen, és az előfizetés az előre kifizetett időszak végéig marad érvényben.

8) Számlázás

A Szolgáltató az előfizetési díj levonását követő 15 napon belül elektronikus számlát állít ki, amelyet emailben küld el az Előfizetőnek. Az Előfizető elfogadja az elektronikus számlázást.

9) Felmondás kezdeményezése

Az Előfizető a szerződés felmondását a hello@creativespot.hu email címen, vagy a felmondási nyilatkozat elküldésével kezdeményezheti. A felmondás az előfizetési időszak végén lép életbe, és ezután az Előfizető nem fér hozzá a korábbi anyagokhoz.

10) Felmondás az ingyenes próbaidőszak alatt

Az Előfizető az ingyenes próbaidőszak alatt azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ez esetben nem kerül levonásra semmilyen díj.

11) Fogyasztói felmondási jog

A fogyasztónak minősülő Előfizető a szerződés megkötését követő 14 napon belül indoklás nélkül felmondhatja a szerződést. Ha a felmondás az ingyenes próbaidőszak után történik, a Szolgáltató az időarányos díjat visszatéríti.

12) Rendes felmondás

Bármelyik fél bármikor felmondhatja a szerződést a 14 napos felmondási idő betartásával. A felmondás az utolsó befizetett időszak végén lép érvénybe.

13) Rendkívüli felmondás

Bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja a szerződést, ha a másik fél súlyosan megsérti a szerződéses kötelezettségeit.

14) Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével kapcsolatos károkért való felelősségét a jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben kizárja.

15) Szerzői jogok

A www.creativespot.hu weboldal és az azon közzétett anyagok a Szolgáltató tulajdonát képezik. Az Előfizető nem szerez felhasználási vagyoni jogokat ezen anyagok felett. A szerzői jogok megsértése esetén az Előfizető 20 000 000 Ft kötbér megfizetésére köteles.

16) Teljességi záradék

Jelen szerződés a benne foglalt jogviszonyra vonatkozó teljes megállapodást tartalmazza, és hatálytalanít minden korábbi megállapodást.

17) A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jön létre.

18) Alkalmazandó jog és záró rendelkezések

A szerződésre a magyar jog az irányadó. A felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítési helye Magyarország.

19) Panaszkezelés

Az Előfizető panaszait a hello@creativespot.hu email címre küldheti. A panaszkezelés során a helyi hatóságokhoz is fordulhat, például a Polgármesteri Hivatal Jegyzőjéhez vagy a Pest Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Békéltető Testületéhez.

Minden jog fenntartva | www.creativespot.hu | Adatvédelem Impresszum | ÁSZF